مشاهده لیست مقایسه (<%compareProducts.length%> اکانت)